Gallery Wuyt

On this website you will find the graphic work of Marc Chagall, as offered for sale at Gallery Wuyt. The art gallery is located at the Amsterdam Spiegelgracht, just steps away from the Rijksmuseum. The so-called Spiegelkwartier is an idyllic part of the canal area, which hosts the largest concentration of art galleries and antique shops in the Netherlands. An ideal place for artworks of a big name like Marc Chagall.

988705_10200382691384796_491514132_n

Martijn Schriek, owner

The graphic works of the Belorussian born French artist is very extensive. Until his death in 1985 Marc Chagall has made a large number of lithographs, etchings and woodcuts. Gallery Wuyt in Amsterdam houses over one thousand of his works, which makes our collection of graphic works by Marc Chagall one of the largest in the world.

Chagall Amsterdam: large selection
With prices between € 50 and € 50,000 our selection is large and financially accessible to everyone. An aspect that reflects the intentions of Chagall: perhaps it’s known to you that he wanted to spread his work among the widest audience possible. The circulation of various lithographs range from a few to twenty thousand copies of a single artwork. All circulations are guaranteed limited. As well, any original work sold in Gallery Wuyt is provided with a Certificate of Authenticity.

For artworks we may not have in stock, you can submit an application. If necessary we will issue a query. Once the desired artwork is available, you will be informed of the quality and the price.

Procedure Gallery Wuyt
If you are interested in any of the works on this website, please send us an email with the number underneath the lithograph. We will respond to you shortly by sending you an indication of the price. For the sake of completeness, we note that the works Gallery Wuyt sells are in good to very good condition. Any divergence from our high standard is stated. The specified sizes are those of the supplied mat. Each lithograph, etching and woodcut is framed by an acid-free mat including a backing. The outer sizes of the mats are usually standard. This simplifies the framing, so we can deliver quickly.

Off course you are most welcome to visit our gallery at the Spiegelgracht in Amsterdam and view the work of Marc Chagall in person.

Galerie Wuyt

Op deze website willen wij het grafisch werk van Marc Chagall onder de aandacht brengen, zoals dat in Galerie Wuyt te koop wordt aangeboden. De galerie is gevestigd aan de Amsterdamse Spiegelgracht, op een steenworp afstand van het Rijksmuseum. Het zogeheten ‘Spiegelkwartier’ is een idyllisch grachtengebied, dat de grootste concentratie kunstgaleries en antiekwinkels van Nederland herbergt. Een uitgelezen plek voor creaties van het kaliber Chagall.

988705_10200382691384796_491514132_n

Martijn Schriek, eigenaar

Het grafisch oeuvre van de Franse kunstenaar van Joods-Wit-Russische komaf is zeer uitgebreid. Tot aan zijn dood in 1985 heeft hij een enorme hoeveelheid litho’s, etsen en houtsneden gemaakt. In Galerie Wuyt zijn standaard een duizendtal van Chagall’s werken aanwezig. Hiermee behoort onze collectie tot de grootste ter wereld.

Chagall Amsterdam: breed aanbod
Met prijzen tussen de €50 en €50.000 is ons aanbod breed en bereikbaar voor iedereen. Een aspect dat mooi aansluit op de intenties van Chagall: het is bekend dat hij zijn werk onder een zo groot mogelijk publiek wilde verspreiden. De oplagen van de verschillende steendrukken variëren van enkele exemplaren tot twintigduizend afdrukken van één enkel werk. Alle oplagen zijn gegarandeerd gelimiteerd. Bovendien krijgt elk origineel werk dat in Galerie Wuyt wordt verkocht, een certificaat van echtheid mee.

Werken die wij mogelijk niet op stock hebben, kunnen worden aangevraagd. In het voorkomende geval zullen wij een zoekopdracht uitvaardigen. Zodra het bewuste werk beschikbaar komt, wordt u op de hoogte gebracht van de kwaliteit en de prijs.

Werkwijze Galerie Wuyt
Als u geïnteresseerd bent in een van de werken op deze website, kunt u ons via email een bericht sturen met het nummer onder de litho. Wij zullen dan per omgaande een prijsopgaaf sturen. Volledigheidshalve wijzen wij erop dat de werken die Galerie Wuyt verkoopt, in goede tot zeer goede staat verkeren. Elke afwijking van onze hoge standaard staat vermeld. De genoemde maten zijn die van het bijgeleverde passe-partout. Elke litho, ets of houtsnede, is omlijst door een zuurvrij passe-partout en voorzien van achtertik-karton. De buitenmaten van de passe-partouts zijn meestal standaard. Dit vergemakkelijkt het inlijsten, zodat wij snel kunnen leveren.

Uiteraard bent van harte welkom het werk van Marc Chagall ook in het echt te komen bekijken.

Lithographs

Woodcuts

Etchings